10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Hadeland videregående skole

Kr. 11.000,-

Hadeland vgs har i samarbeid med ungdomsskolene på Hadeland samarbeidet om et prosjekt som heter TABU. Elever på ungdomstrinnet har utarbeidet tekster om hvordan det er å være ung på Hadeland, dette blir dramatisert av elever ved Hadeland vgs. Prosjektgaven dekker transport for ungdomsskoleelevene til Hadeland Kultursal hvor forestillingen blir satt opp.

HG Kunst og Kultur formidling AS

Kr. 88.000,-

"Eventyr i Mummidalen» er en interaktiv utstilling hvor man er med på en magisk reise gjennom den rike Mummidalen. Dette er en del av et prosjekt hvor man ønsker å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for barn og unge. SpareBankstiftelsen Gran har tidligere gitt en prosjektgave til transport og ved denne gaveutdelingen har man også gitt en prosjektgave til inngangsbilletter til utstillingen for skoleelever i Gran.

Vestre Gran IL

Kr. 350.000,-

Vestre Gran IL har blitt tildelt en prosjektgave til bygging av nytt aktivitetshus for innbyggerne i Grymyr krets. Det vil være tilbud om bordtennis, styrketrening, spinning og selvsagt som en plass hvor folk kan kjøpe seg en vaffel under fotballkamper eller andre arrangement.

Hadeland Museumslag

Kr. 125.000,-

Hadeland Museumslag ønsker å lage en kreativ lekepark der den rike lokale historien, fra bronsealder til i dag, introduseres gjennom fargesterke dekorasjoner på lekeapparatene. Museumslaget har innledet et samarbeid med det Catalonske kompaniet «Tombes Creatius», som utvikler unike ferdighetsleker i tre, og henter inspirasjonen fra gamle leker, farger og interaksjon kombinert med erfaringer fra barns bruk av lekene.

Rebels Music / Musikk-kjeller'n

Kr. 282.000,-

Rebels Music har som mål og fremme kultur på et lavterskelnivå og for å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Musikk-kjeller`n arvet ved oppstarten en gammel PA ( lydsystemet med høytalere og forsterkere) og har nå behov for å fornye utstyret. Prosjektgaven dekker innkjøp av en brukt PA i den størrelsorden Musikk-kjeller'n trenger for å videreføre sitt arbeid med å få kultur ut til alle.

Scenefenomener AS / Våryr

Kr. 70.000,-

Scenefenomener AS produserer sommershowet Våryr på Hadeland. Initiativtagerne håper man skaper et urbant show som representerer et bredere kulturtilbud til alle og samtidig kan være utviklende for regionen og øke verdien av å bo her Man har tidligere spilt inne på den ordinære scenen i Hadeland Kultursal, men ønsker i år å flytte showet utendørs til terrassen ved Kultursalen. I den forbindelse har Scenefenomener blitt tildelt en prosjektgave til leie av teknisk utstyr.

Hadeland Kulturskole

Kr. 100.000,-

Hadeland Kulturskole har initiert et prosjekt de kaller "Skapende skriving". Dette er et nytt område for kulturskolen. «Skapende skriving» skal skape en nysgjerrighet, interesse og innsikt i hva dette faget kan tilby av mangfoldige muligheter og læring. Skapende skriving innenfor litteratur er viktig i seg selv, men inngår også i andre kunstneriske uttrykksformer som sangtekster, drama og teater, tekst som del av visuell kunst, og filmmanus.

DNT Hadeland

Kr. 783.000,-

DNT Hadeland ønsker å etablere et utsiktstårn på Hadelands høyeste topp, Lushaugen 812 moh. Planen omfatter et femten meter høyt tårn med fire plattformer og trappehus i midten. Med en plattform over vegetasjonen på Lushaugen vil man få en kjempeutsikt over store deler av Østlandet og med fjellrekkene Gaustadtoppen, Norefjell, Vikerfjell, Jotunheimen og Rondane i synsranden.

Organisasjon for alternativ trening / Hadeland Kampsportsenter

Kr. 160.000,-

Organisasjon for alternatriv trening vokser i antall medlemmer, det er derfor inngått avtale om leie av nye lokaler på Augedalstorget i Brandbu. Organisasjonen har mottatt en prosjektgave for å bygge om og innrede de nye lokalene. Medlemmene i organisasjonen trener alle former for idrett blant annet svømming, løping, innebandy, fotball, turn egenvektstrening , men hoveddelen av treningen er kampsport.

Hadeland Litteraturforum

Kr. 20.000,-

Hadeland Litteraturforum ønsker gjennom et flerårig prosjekt å utvikle en kultur for feiring av Sankthans på Hadeland folkemuseum. Prosjektet vil gå ut på å arrangere St. Hansfest, med konserter, opplevelser, allsang og opplesninger på Hadeland folkemuseum. Sparebankstiftelsen har tildelt en prosjektgave for at man kan teste ut felles transport fra Gran og Brandbu til museet.

Korpsbevegelsen på Hadeland

Kr. 137.500,-

I forbindelse med at Norges Musikkorps Forbund fyller 100 år og at regjeringen har bestemt at 2018 skal være Musikkorpsenes år, har Sparebankstiftelsen tildelt en jubileumsgave på kr. 25.000 til hver av korpsene i kommunen.

NSF / Barneskolene i Gran

Kr. 120.000,-

Alle barneskolene i kommunen har mottatt et klassesett av Utetimen. Dette er et samarbeidsprosjket mellom Norges Skiforbund og SpareBank 1 Alliansen. Hensikten er å skape fysysk aktivitet kombinert med læring - man tar klasserommet utendørs

Gran IL

Kr. 40.000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til innkjøp av rulleski for barn og unge. Ved etableringen av en rulleskiløype på Lygna Skisenter, vil også barn og unge ha glede av lek og læring med rulleski i trafikksikre omgivelser. Det vil være gratis utlån av rulleskiene slik at alle barn kan få anledning til å prøve dette, uavhengig av familieøkonomi.

FAU Brandbu barneskole

Kr. 29.000,-

FAU ved Brandbu Barneskole har fått tildelt en prosjektgave til innkjøp av lavo for bruk ved skolen og SFO. FAU ønsker å bidra til et mer spennende uteareal ved den nye skolen.

Størenslundens Venner

Kr. 3.000.000,-

Størenslundens Venner er en frivillig organisasjon som skal sørge for oppgradering / revitalisering av folkeparken Størenslunden. Parken har en flott beliggenhet sentralt i Brandbu, men bruken har variert en del gjennom årene.Størenslundens Venner er blitt tildelt en prosjektgave til nytt service bygg i parken. Dette er første fase i en tredelt plan for å oppgradere parken.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
Brandbu IF
20000
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening
5000
DNT Hadeland
17000
Gran Håndballklubb
10000
Gran IL
20000
Gran Jeger og fiskeforening
5000
Hadeland Kvinnefotball
15000
Hadeland Marsjklubb
2000
Hadeland Ride- og kjøreklubb
5000
Hadeland Sportsfiskere
3000
Jaren IL Håndball
10000
Lygna Skisenter
25000
Midtre Brandbu UIL
15000
Søndre Ål Sportsklubb
10000
Team Lygna Skiskyting
5000
Tingelstad Idrettsforening
15000
Tingelstad Skiskytterklubb
7000
Tingelstad skytterlag
10000
Vestre Gran IL
15000
Øståsen Skiløyper
20000
Bjoneroa Ungdomsklubb
8000
Fagerlund Ungdomslag
6000
FAU Jaren skole
4000
FAU Fredheim skole
4000
FAU Sanne
4000
Grane 4H
6000
Gran KFUK - KFUM speidere
6000
Hadeland Event / HadeLAN
6000
Kodeklubben Hadeland
15000
Moen 4 H
6000
Tingelstad 4 H
6000
Bjoneroa Musikkorps
30000
Brandbu Barne- og ungd. kantori
4000
Brandbu Bygdekor
3000
Brandbu Skolekorps
30000
Bronsebukkene /Hadeland Teaterlag
15000
Bronsebukkenes venner
3000
Damekoret HIKK
3000
Gran Jente- og guttekorps
30000
Hadeland Janitsjar
15000
Hadeland Jazzforum
10000
Hadeland Toraderklubb
3000
Hadeland Trekkspillklubb
10000
Hæljeswingen Storband
5000
Jaren Hornmusikkforening
15000
Jaren Sanglag
5000
Kormix
3000
Moen Musikkforening
10000
Nos Alter
3000
Rebels Music
5000
Sangkoret Karteswingen
4000
Schola Sancti Petri
10000
Vigga Vers og Visesang
4000
Brandbu Pensjonistforening
3000
Brandbu Seniordans
2000
Formiddagstreffet Grymyr
2000
Gran Pensjonistforening
4000
Hadeland Energi seniorklubb
3000
Bjoneroa Sanitetsforening
3000
Brandu Røde Kors hjelpekorps
15000
Civitan Club Hadeland
3000
Diabetesforbundet Hadeland
4000
Gran Frivilligsentral
30000
Gran Røde Kors
15000
Gran Sanitetsforening
3000
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi
3000
Jaren Sanitetsforening
3000
LHL Hadeland
3000
Norsk forbund utviklingshemmede Hadeland
3000
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
3000
Verdens Gutter
5000
Vestre Gran Bygdekvinnelag
3000
Vestre Gran Kvinne- og familielag
3000
Vestre Tingelsatd sanitetsforening
3000
Østre Gran Bygdekvinnelag
3000
Forum Bjoneroa
4000
Granlund Vel
2000
Grymyr byggefeltforening
2000
" Jaren Grendehus ""Marienlyst"" "
15000
Mæna Vel
2000
Oppgardshaugen Vel
2000
Røykenvik Vel
2000
Skjellatun Velforening
2000
Solbakken Nord Velforening
2000
Vestre Tingelstad Lyslag
5000
Brandbu og Røykenvik Formiddagstreff
1500
Formiddagstreffet Salem Jaren
1500
Grymyr kirkeforening
1500
Kirkebladet for Hadeland
4000
Moen Kirkering
3000
Nes Kirkering
3000
Områdeutvalget for Hadeland
2000
Pinsemenigheten Salem Jaren
1500
Ri-Ha-To Pilgrimgsfellesskapet
3000
Søndagsskolen Salem Jaren
2000
Tingelstad eldre misjonsforening
1500
Ungdomsklubben Treffpunkt
2000
Vassenden Misjonsforening
1500
Brandbu Bridgeklubb
1500
Donaldistene
1500
Foreningen Norden Gran
5000
Gran Hagelag
3000
Gran Historielag
6000
Gran Kunstforening
3000
Hadeland Frimerkeklubb
2000
Hadeland Harehundklubb
2000
Hadeland Husflidslag
5000
Hadeland Tredreierklubb
1500
Kontaktforum Hadeland Amerika
5000
Leseland
1500
Norsk Ornitologisk Forening Hadeland
3500
Norsk Tegneserieforum
2000
Pirayaklubben i Norge
1500
Steinhusets Venner
15000
Tegneseriemuseets Venner
2000
Tingelstadringen
3000

Aktueltarkiv