10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Utstillingen Mummidalen 2018

Kr. 80.000,-

For at alle førskolebarn og skolelever i Gran kommune, skal få mulighet til å besøke utstillingen Mummidalen i 2018 på Hadeland Glassverk, ble det gitt en gave inntil kroner 80.000,-til dekning av transport, for de elevene som ønsker å benytte seg av utstillingen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at utstillingen er en interaktiv utstilling som skal gjøre kunst og kultur tilgjengelig for våre barn og ungdom, samt bidra til at barn og unge får mulighet til å bli utforskende, lekne og nytenkende.

Lygna skytebane

Kr. 150.000,-

Tingelstad Skytterlag og Brandbu Skytterlag ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til prosjekt Lygna skytebane, oppgradering av 100m og opprusting av asfalt og bebyggelse.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 50.000,-

Kodeklubben Hadeland ble innvilget en prosjektgave stor kroner 50.000,- Det ble ved styrets vurdering lagt vekt på at målet er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy.

Bevare midlertidig torg på Gran

Kr. 105.000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 35.000,- årlig i tre år til prosjekt midlertidig torg på Gran. Dette vil sikre at det midlertidige torg kan bli stående frem til kommunens langsiktige plan med torget kan settes ut i live.

Hadeland Mållag-Vinje året 2018

Kr. 150.000,-

I 2018 er det 200 år siden dikteren, journalisten og målmannen Asmund O. Vinje ble født. Styret bevilget til Hadeland dialekt- og mållag kroner 150.000,- til arrangement i forbindelse med Vinje året 2018. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det er lagt opp til en bred og solid markedsføring av Vinje året 2018 med et variert og godt program.

Venneforening Størenslunden

Kr. 175.000,-

Landsbyen Brandbu og venneforening for Størenslunden (under etablering) ble gitt en gave stor kroner 250.000,- til forprosjekt for å utvikle Størenslunden park i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Størenslunden i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturarrangement, mens den i dag stort sett brukes til 17. mai arrangement og russedåp. Et forprosjekt vil kunne avklare mulighetsrom for fremtidig bruk.

Jaren Vel.

Kr. 40.000,-

Jaren Vel fikk en gave stor kroner 40.000,- til nytt offentlig toalett ved Jaren Badestrand.

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

Kr. 100.000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til prosjekt, Gjøvikbanen minutt for minutt/sommeråpent. Det ble lagt vekt på at Gran og Hadeland har fått en unik mulighet til å vise frem det flotte området vårt og fortelle vår historie.

Hadeland Cyclelubb.

Kr. 350.000,-

Hadeland Cycleklubb ble gitt en gave stor kroner 350 000,- til Pumptrack sykkelbane. Kroner 50.000,- av beløpet skal anvendes til en eller flere aktivitetsdager for å synliggjøre og få flere brukere av banen Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at klubben har som et av sine hovedmål å kunne øke rekrutteringen til sykkelsporten på Hadeland. Banen vil være et lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det kreves ikke noe spesielt utstyr for å sykle i en pumptrack.

Lygna skisenter, asfaltert rulleskiløype.

Kr. 1.500.000,-

Lygna skisenter fikk en gave stor 1,5 MNOK til prosjekt ny asfaltert rulleskiløype. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at unge aktive og mosjonister kan utøve treningsøkter i trygge omgivelser adskilt fra biltrafikk og offentlig vei. Løypen vil legge til rette for rekruttering til langrenn/skiskyting for unge utøvere, som skal gjøre sine første forsøk på rulleski. Aktive, trenere, ledere og foreldre skal være til stede for at det ikke skal skje alvorlige ulykker.

Bronsebukken 2018

Kr. 75.000,-

Hadeland teaterlag fikk en gave stor kr. 75.000,- som engangsstøtte til fremføring av friluftsteateret Bronsebukkene i 2018. Tilsvarende gave ble også gitt fra vår nabostiftelse, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Granavollen Vel, prosjekt Etter skeid.

Kr. 75.000,-

Granavollen Vel/Prosjektgruppa for kjøp av hesteskulpturene fikk en gave stor inntil kroner 75.000,- til kjøp av Anna Widens kunstverk «Etter skeid». Gaven vil bidra til at kunstverket kan bli stående permanent utenfor Glasslåven.

Gran torg. Et midlertidig byrom i Gran sentrum

Kr. 100.000,-

Gran Torg ved regionskontoret fikk kroner 100.000,- til prosjekt «Vi bygger Gran Torg» - Et midlertidig byrom i Gran sentrum.

Moen Musikkforening

Kr. 100.000,-

Moen Musikkforening fikk en gave stor kroner 100.000,- til utskifting av 11 instrumenter. Det ble lagt vekt på at Moen Musikkforening er et brassband med 35 medlemmer. I tillegg er de lokal korps for Moen skole.

NOF Hadeland- Fugletårn

Kr. 200.000,-

NOF Hadeland fikk en gave stor kroner 200.000,- til prosjekt fugletårn i Røykenvika. Det ble lagt vekt på at et fugletårn vil være med på å fremme interesse og gi bedre kunnskap om fuglefaunaen. Røykenvik er et av Hadelands viktigste naturreservat for fugler på trekk samt hekkeområde.

Seniornett Hadeland

Kr. 20.000,-

Seniornett Hadeland fikk en gave stor kroner 20.000,- til innkjøp av en ny prosjektor. Seniornett Hadeland utfører et viktig arbeid for at seniorer skal få mulighet til delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet.

Gran Jeger og Fiskeforening

Kr. 70.000,-

Gran Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 70.000,- til innkjøp av kastemaskiner til trapbanen og sportingbanen på leirduebanen, samt installering av kastemaskinene i to nye bunkere. Det ble lagt vekt på at foreningen har som målsetning å skape gode tilbud for unge og gamle ved å vise gleden av friluftsaktiviteter som jakt og fiske.

Brandbu Seniordans.

Kr. 10.000,-

Brandbu Seniordans fikk en gave stor kroner 10.000,- til innkjøp av utstyr. Det ble lagt vekt på at Brandbu Seniordans er et positivt tilbud for eldre.

Pinsemenigheten Salem, Kjøp av stoler

Kr. 30.000,-

Pinsemenigheten Salem, Jaren fikk en gave stor kroner 30.000,- til innkjøp av stoler. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget også har aktiviteter for barn og ungdom.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
Bjoneroa Skytterlag
5000
Brandbu Idrettsforening
15000
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening
4000
Fælingbygda Skytterlag
5000
Gran Bokseklubb
4000
Gran Håndballklubb
8000
Gran IL Turngruppe
10000
Gran Jeger og fiskeforening
5000
Hadeland Kvinnefotballklubb
10000
Hadeland O-lag
10000
Hadeland Ride- og kjøreklubb
5000
Hadeland Sportsfiskere
3000
Hadeland Sportsskyttere
3000
Hadeland Turlag
10000
Lygna Skisenter
25000
Naturvernforbundet
5000
Midtre Brandbu UIL
10000
Søndre Ål Sportsklubb
10000
Søndre Ål Sportsklubb
5000
Team Lygna Skiskyting
5000
Tingelstad Idrettsforening
10000
Tingelstad Skiskytterklubb
5000
Tingelstad Skytterlag
5000
Vestre Gran IL
10000
Øståsen Skiløyper
20000
Bjoneroa Ungdomsklubb
6000
Fagerlund Ungdomslag
4000
FAU Fagerlund skole
4000
FAU Moen skole
5000
FAU Sanne skole
5000
Grane 4H
5000
Gran KFUK - KFUM speidere
5000
Ungdomsklubben Lidskjalv
5000
Bjoneroa Musikkorps
20000
Brandbu Bygdekor
3000
Brandbu Skolekorps
30000
Damekoret HIKK
3000
Fagerlund Teaterlag
4000
Gran Jente- og guttekorps
30000
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe
5000
Hadeland Janitsjar
10000
Hadeland Jazzforum
10000
Hadeland Soul Kidz
3000
Hadeland Soul Teens
3000
Hadeland Strykeorkester
10000
Hadeland Toraderklubb
3000
Hadeland Trekkspillklubb
10000
Jaren Hornmusikkforening
10000
Jaren Sanglag
3000
Nos Alter
3000
Rebels Music
5000
Sangkoret Karteswingen
3000
Vigga Vers og Visesang
3000
Brandbu Pensjonistforening
3000
Formiddagstreffet Vestre Gran
2000
Gran Pensjonistforening
3000
Gran Seniordans
2000
Hadeland Energi Seniorklubb
2000
Hadeland Seniorforum
4000
Røykenvik eldretreff
2000
Seniornett Hadeland
4000
Bjoneroa Sanitetsforening
2000
Brandbu Bygdekvinnelag
2000
Brandu Røde Kors
15000
Brandbu Sanitetsforening
2000
Diabetesforbundet Hadeland
3000
Gran Frivilligsentral
20000
Gran Sanitetsforening
2000
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi
3000
Hadeland MS Forening
3000
HLF Hadeland
4000
Jaren Sanitetsforening
2000
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
2000
Vestre Gran Bygdekvinnelag
2000
Vestre Tingelsatd Sanitetsforening
2000
Østre Gran Bygdekvinnelag
2000
Forum Bjoneroa
3000
Granlund Vel
2000
Grymyr byggefelts Velforening
2000
" Jaren Grendehus ""Marienlyst"" "
15000
Mæna Vel
2000
Oppdalhaugen Vel
2000
Skjellatun Vel
2000
Solbakken Nord Velforening
2000
Vestre Tingelstad Lyslag
5000
Barneklubben i Moen kirkestue
3000
Brandbu Barnekantori
3000
Formiddagstreffet Salem Jaren
1500
Gran Misjonsforening
2000
Gran Mannsmisjonsforening NMS
1500
Kirkeringen for Søsterkirkene
4000
Kirkebladet for Hadeland
3000
Kormix
2000
Nes Kirkering
2000
Områdeutvalget for Hadeland
2000
Pinsemenigheten Salem Jaren
1500
Søndagsskolen Salem Jaren
1500
Vestre Gran Kirkeforening
1500
Søndre Ål kirkering
1500
Civitan Club Hadeland
3000
Brandbu Bridgeklubb
1500
Donaldistene
1500
Gran Hagelag
2000
Gran Historielag
6000
Hadeland Dialekt og Mållag
2000
Hadeland Elghundklubb
2000
Hadeland Frimerkeklubb
2000
Hadeland Harehundklubb
2000
Hadeland husflidslag
3000
Hadeland Museumslag Venner
6000
Hadeland RC Klubb
5000
Hadeland Tredreierklubb
1500
Jaren Folkedanslag
1500
Kontaktforum Hadeland Amerika
5000
MS Brandbus venner
4000
Norsk Ornitologisk Forening Hadeland
2000
Norsk Tegneserieforum
2000
Pilgrimsfellesskapet RiHaTo
3000
Pirayaklubben i Norge
1500
Populærlitteraturens forening
1500
Steinhusets Venner
10000
Tegneseriemuseets Venner
2000
Tingelstadringen
2000
Zeta lokalavd. av Delta Kappa Gamma
1500

Aktueltarkiv