10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 100.000,-

Jaren Hornmusikk ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til innkjøp av 5 instrument. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Jaren Hornmusikkforening er Østlandets beste brass band, samt at korpset er et av de beste i landet vårt med flere gode plasseringer i NM.

Operafest Røykenvik

Kr. 1.000.000,-

Prosjekt Operafest Røykenvik fikk en prosjektgave i 2018 på kroner 1 000.000,- Kroner 200 000,- av beløpet forutsettes brukt til aktivitet for barn og ungdom. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på det tas sikte på å arrangere en årlig operafestival på internasjonalt nivå. Målet er å skape et arrangement der det beste av hva operakunsten har å by på møter det beste Hadeland har å by på. Arrangementet vil også bidra positivt til å sette Hadelands kvaliteter som besøksmål på kartet.

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening

Kr. 92.000,-

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 92.000,- til oppgradering av leirduebane. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har stor aktivitet og rundt 320 medlemmer.

Hadeland Tredreieklubb

Kr. 75.000,-

Hadeland Tredreieklubb fikk kr. 75.000,- som støtte til utstyr og utbedring av klubbens lokaler i Handelslags – lokalet på Granavollen.

Utstillingen Mummidalen 2018

Kr. 80.000,-

For at alle førskolebarn og skolelever i Gran kommune, skal få mulighet til å besøke utstillingen Mummidalen i 2018 på Hadeland Glassverk, ble det gitt en gave inntil kroner 80.000,-til dekning av transport, for de elevene som ønsker å benytte seg av utstillingen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at utstillingen er en interaktiv utstilling som skal gjøre kunst og kultur tilgjengelig for våre barn og ungdom, samt bidra til at barn og unge får mulighet til å bli utforskende, lekne og nytenkende.

Lygna skytebane

Kr. 150.000,-

Tingelstad Skytterlag og Brandbu Skytterlag ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til prosjekt Lygna skytebane, oppgradering av 100m og opprusting av asfalt og bebyggelse.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 50.000,-

Kodeklubben Hadeland ble innvilget en prosjektgave stor kroner 50.000,- Det ble ved styrets vurdering lagt vekt på at målet er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy.

Bevare midlertidig torg på Gran

Kr. 105.000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 35.000,- årlig i tre år til prosjekt midlertidig torg på Gran. Dette vil sikre at det midlertidige torg kan bli stående frem til kommunens langsiktige plan med torget kan settes ut i live.

Hadeland Mållag-Vinje året 2018

Kr. 150.000,-

I 2018 er det 200 år siden dikteren, journalisten og målmannen Asmund O. Vinje ble født. Styret bevilget til Hadeland dialekt- og mållag kroner 150.000,- til arrangement i forbindelse med Vinje året 2018. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det er lagt opp til en bred og solid markedsføring av Vinje året 2018 med et variert og godt program.

Venneforening Størenslunden

Kr. 175.000,-

Landsbyen Brandbu og venneforening for Størenslunden (under etablering) ble gitt en gave stor kroner 250.000,- til forprosjekt for å utvikle Størenslunden park i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Størenslunden i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturarrangement, mens den i dag stort sett brukes til 17. mai arrangement og russedåp. Et forprosjekt vil kunne avklare mulighetsrom for fremtidig bruk.

Jaren Vel.

Kr. 40.000,-

Jaren Vel fikk en gave stor kroner 40.000,- til nytt offentlig toalett ved Jaren Badestrand.

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

Kr. 100.000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til prosjekt, Gjøvikbanen minutt for minutt/sommeråpent. Det ble lagt vekt på at Gran og Hadeland har fått en unik mulighet til å vise frem det flotte området vårt og fortelle vår historie.

Hadeland Cyclelubb.

Kr. 350.000,-

Hadeland Cycleklubb ble gitt en gave stor kroner 350 000,- til Pumptrack sykkelbane. Kroner 50.000,- av beløpet skal anvendes til en eller flere aktivitetsdager for å synliggjøre og få flere brukere av banen Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at klubben har som et av sine hovedmål å kunne øke rekrutteringen til sykkelsporten på Hadeland. Banen vil være et lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det kreves ikke noe spesielt utstyr for å sykle i en pumptrack.

Lygna skisenter, asfaltert rulleskiløype.

Kr. 1.500.000,-

Lygna skisenter fikk en gave stor 1,5 MNOK til prosjekt ny asfaltert rulleskiløype. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at unge aktive og mosjonister kan utøve treningsøkter i trygge omgivelser adskilt fra biltrafikk og offentlig vei. Løypen vil legge til rette for rekruttering til langrenn/skiskyting for unge utøvere, som skal gjøre sine første forsøk på rulleski. Aktive, trenere, ledere og foreldre skal være til stede for at det ikke skal skje alvorlige ulykker.

Bronsebukken 2018

Kr. 75.000,-

Hadeland teaterlag fikk en gave stor kr. 75.000,- som engangsstøtte til fremføring av friluftsteateret Bronsebukkene i 2018. Tilsvarende gave ble også gitt fra vår nabostiftelse, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Granavollen Vel, prosjekt Etter skeid.

Kr. 75.000,-

Granavollen Vel/Prosjektgruppa for kjøp av hesteskulpturene fikk en gave stor inntil kroner 75.000,- til kjøp av Anna Widens kunstverk «Etter skeid». Gaven vil bidra til at kunstverket kan bli stående permanent utenfor Glasslåven.

Gran torg. Et midlertidig byrom i Gran sentrum

Kr. 100.000,-

Gran Torg ved regionskontoret fikk kroner 100.000,- til prosjekt «Vi bygger Gran Torg» - Et midlertidig byrom i Gran sentrum.

Moen Musikkforening

Kr. 100.000,-

Moen Musikkforening fikk en gave stor kroner 100.000,- til utskifting av 11 instrumenter. Det ble lagt vekt på at Moen Musikkforening er et brassband med 35 medlemmer. I tillegg er de lokal korps for Moen skole.

NOF Hadeland- Fugletårn

Kr. 200.000,-

NOF Hadeland fikk en gave stor kroner 200.000,- til prosjekt fugletårn i Røykenvika. Det ble lagt vekt på at et fugletårn vil være med på å fremme interesse og gi bedre kunnskap om fuglefaunaen. Røykenvik er et av Hadelands viktigste naturreservat for fugler på trekk samt hekkeområde.

Seniornett Hadeland

Kr. 20.000,-

Seniornett Hadeland fikk en gave stor kroner 20.000,- til innkjøp av en ny prosjektor. Seniornett Hadeland utfører et viktig arbeid for at seniorer skal få mulighet til delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet.

Gran Jeger og Fiskeforening

Kr. 70.000,-

Gran Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 70.000,- til innkjøp av kastemaskiner til trapbanen og sportingbanen på leirduebanen, samt installering av kastemaskinene i to nye bunkere. Det ble lagt vekt på at foreningen har som målsetning å skape gode tilbud for unge og gamle ved å vise gleden av friluftsaktiviteter som jakt og fiske.

Brandbu Seniordans.

Kr. 10.000,-

Brandbu Seniordans fikk en gave stor kroner 10.000,- til innkjøp av utstyr. Det ble lagt vekt på at Brandbu Seniordans er et positivt tilbud for eldre.

Pinsemenigheten Salem, Kjøp av stoler

Kr. 30.000,-

Pinsemenigheten Salem, Jaren fikk en gave stor kroner 30.000,- til innkjøp av stoler. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget også har aktiviteter for barn og ungdom.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp

Aktueltarkiv