Søknadsperioden for breddegaver er over. For prosjektgaver kan du søke hele året.

Positivitet og utvikling

SpareBankstiftelsen Gran skal bidra til positivitet og utvikling i samfunnet.

Opprettelse av SpareBankstiftelsen Gran sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Gran sparebank gjennom 153 år forblir i lokalsamfunnet. SpareBankstiftelsen Grans arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.

ViHeier
ViHeier

Velkommen til Vi Heier! Her deler vi de gode historiene om de mange fantastiske fellesskapene i vår region. Bli kjent med hvordan støtten vi gir omsettes til meningsfylte aktiviteter og lokal verdiskaping. Gå til viheier.no .

ViHeier