Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Husk søknadsfristen for generelle gaver til drift 10. februar. Se om du kan søke og send søknad i vår nye søknadsportal.

Vil du være med å utløse de gode krefter?

Ledig stilling som daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran fra senest 01.01.2018.

Vil du være med å utløse de gode krefter?

Sparebankstiftelsen Gran ble opprettet 1. juli 2010 i forbindelse med fusjonen mellom de tre lokale sparebankene på Hadeland og Ringerike som ble til Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Sammen med Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal og Sparebankstiftelsen Ringerike skal vi være en stabil, langsiktig og god eier for banken. Sparebankstiftelsen Gran benytter gode eksterne partnere på viktige områder, som forvaltningen av den frie kapitalen som ikke er bundet i bankens egenkapitalbevis, økonomifunksjon og IT/hjemmesideløsninger.

Sparebankstiftelsens formål er å forvalte midlene som er opparbeidet igjennom mer enn 155 års bankvirksomhet i Gran på en trygg måte og med et langsiktig perspektiv. Vi skal gjennom forutsigbare årlige gaveutdelinger sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Siden 2010 har vi behandlet og innvilget 136 lokale prosjektgave søknader. I tillegg har vi årlig innvilget rundt 135 breddegavesøknader til lag og foreninger. Til sammen er det delt ut ca 40 millioner kroner til små og store gode allmennyttige formål i regi av lokale lag/foreninger. Se vår hjemmeside for fullstendig oversikt.

Vår daglige leder siden starten i 2010 går av med pensjon i løpet av 2017. Vi søker derfor etter en kompetent og erfaren person som skal ivareta den daglige driften med alle dets oppgaver. Sammen med styret vil daglig leder være en sentral bidragsyter for å videreutvikle stiftelsen og «utløse de gode kreftene», til beste for alle innbyggerne i vårt nærområde.

Sparebankstiftelsen har hovedfokus på formål som bidrar til et aktivt, utviklende og trygt oppvekstmiljø for barn/ungdom.

Vi ønsker deg som har / er:

 • Ledererfaring og gjerne formell utdanning
 • God økonomisk forståelse og gjerne kunnskap om kapitalforvaltning
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra omdømmebygging og mediehåndtering
 • Egenskapen å kunne jobbe strukturert og systematisk, og på selvstendig basis
 • Lokal tilknytning og kjenner lokalsamfunnet
 • Evne til å være strategisk, visjonær og innovativ
 • Lysten til å gjøre alt fra A til Å (stort og smått) og like det
 • Tillitsvekkende og lojal med høy integritet og etisk standard
 • En god menneskekjenner som evner å bygge og videreutvikle relasjoner
 • Sparebankstiftelsens ansikt utad i ord og handlinger
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid

Vi kan tilby:

 • En interessant og spennende rolle i lokalmiljøet
 • Varierende arbeidsmengde, men anslagsvis en 80 % stilling
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale
 • Trivelige kontorfasiliteter på Granstunet
 • Et tett og godt samarbeid med styreleder og resten av styret, samt med de andre Sparebankstiftelsene

Egnethet til stillingen kan bli tillagt avgjørende vekt ved ansettelse.

Søkerlisten er unntatt offentlighet.

Søknad med CV, attester og referanser sendes rekruttering@sparebankstiftelsengran.no

Søknadsfrist: 20. januar 2017.