10 FEB
Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar! For prosjektgaver kan du søke hele året.

Talentstipend

Talentstipendet er et samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran. Formålet med stipendet er å oppmuntre og utvikle unge talenter hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran, Lunner eller Nittedal.

Hva er prioritert?

Vi gir til prosjekter og organisasjoner som bidrar til positivitet og utvikling i Gran.

Prioriterte formål:

 • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
 • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
 • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og ambisjoner for å videreutvikle lokalsamfunnet.
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet.
 • Lokalt forankrete prosjekter.

Områder utenfor stiftelsens gaveformål

 • Driftsstøtte til lag og foreninger
 • driftsstøtte til ordinær næringsvirksomhet
 • Offentlige oppgaver
 • Prosjekter eller virksomheter som er i strid med samfunnets etiske normer
 • Enkeltpersoner
 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng
 • Kommersielle selskaper

Jubileumsgaver kan gis til lag og foreninger som feirer 25, 50, 75 og 100 år. Gaven kan gis etter søknad eller ved invitasjon.

Overordnet målsetting og andre gaveområder