10 FEB
Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar! For prosjektgaver kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Lygna Skisenter

Kr. 70 000,-

Lygna Skisenter er tildelt er prosjektgave til deltakerpermie i forbindelse med Norges Cup arrangement i januar 2020

Hadeland Sportsskyttere

Kr. 25 000,-

Prosjektgave til investering i en lagercontainer ved skytebanen på Lygna.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 30 000,-

Kompetansehevende tiltak - Studietur til en profesjonell oppsetning.

Hadeland O-lag

Kr. 30 000,-

Stolpejakten 2019.

Venneforeningen for MS Brandbu

Kr. 450 000,-

Utbedring av kai og bryggeanlegg i Røykenvik for lastebåten MS Brandbu.

Hadeland dialekt- og mållag

Kr. 15 000,-

Litteraturfestival 2019.

Scenefenomener AS

Kr. 50 000,-

Prosjektgave til sommershowet Våryr 2019.

GIG-foreningen

Kr. 300 000,-

Prosjektgave til å etablere festivalen Gigg i gokk med utgangspunkt i musikk, naturopplevelser og mat på Åstjern i Brandbu.

LHL - Hadeland

Kr. 72 000,-

Oppgradering av LHL-huset i Gran.

Høy på landet AS

Kr. 100 000,-

"Høy på landet" er en to-dagers opplevelsefestival basert på mat- og gårdskultur.

Vestre Gran IL

Kr. 120 000,- til Renovering av skihytte

Oppgradering av skihytte ved lysløype.

UngHadeland

Kr. 2 000 000,- til AlleMed fondet og UngHadeland UB

Tre årig prosjektgave til UngHadeland for å bidra med finansiering av AlleMed fondet og etablere ungdomsbedriften UngHadeland UB.

Høy på landet AS

Kr. 100 000,- til Opplevelsesfestival

En opplevelsesfestival basert på mat- og gårdskultur.

Randsfjordmuseet AS

Kr. 350 000,- til Formidlingsprosjekt Telthuset

Randsfjordmuseet AS har mottatt en gave til et formidlingsprosjekt i Telthuset på Granavollen.

Hadeland RC Klubb

Kr. 10 000,- til Utstyr til klubben

Rekrutteringsprosjekt mot barn og unge - klubben vil være tilstede på messer og tilstelninger og tilby gratis kjøring. I tillegg inviteres det til «åpne dager» i klubbens lokaler hvor alle kan komme og kjøre gratis.

Hadeland Kvinnefotball

Kr. 50 000,- til Skadeforebyggende arbeid

I samarbeid med fysioterapeut skal Hadeland KFK gjennomføre opplæring i skadeforebyggende arbeid for spillere og trenere.

Gran Jeger og Fiskerforening

Kr. 37 000,- til Våpen og utstyr til Leirduebanen

Gran JFF vil anskaffe våpen og utstyr for opplæring / rekruttering på leirduebanen.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 110 000,- til Oppgradering av klubblokaler

Nytt gulvdekke med støtdempende og sklisikre egenskaper i klubbens treningslokaler.

Idrettsuka Brandbu 2019

Kr. 50 000,- til Idrettsuka 2019

Idrettsuka 2019 - Brandbu IF arrangerer aktivitetsuke for barn i alderen 6 - 13 år.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 15 000,- til Skolekonserter

Mellomkorpset i Gran jente- og guttekorps skal gjennomføre 4 skolekonserter for å rekruttere nye medlemmer til korpset.

Lyden av Hadeland

Kr. 20 000,- til Show i Hadeland Kultursal

Prosjektgave til gjennomføring av et country and western show i Hadeland Kultursal med lokale artister fra Gran, Lunner og Jevnaker.

Brandbu Idretsforening

Kr. 85 000,- til Utstyr til aktivitetsgrupper

Brandbu IF har mottatt en prosjektgave til utstyr til to aktivitetsgrupper. Den ene er en aktivitetsgruppe for ungdom og den andre er svømmekurs for aldersgruppen 5 - 10 år.

FAU Bjoneroa skole

Kr. 200 000,- til Ballbinge

FAU ved Bjoneroa skole har fått en prosjektgave til renovering av eksisterende ballbinge. Foreldrene bidrar med betydelig dugnadsinnsats.

GRAN BYGDEKVINNELAG

Kr. 130 000,-

Hadeland Husflidslag, Fotoklubben i Museumslaget og Østre Gran Bygdekvinnelag har mottatt en prosjektgave til fornyelse av inventaret i Kommunehuset på Granavollen.

HÆLJESWINGEN STORBAND

Kr. 18 000,-

Konsert på Granvang med orkesterleder, solist og komponist Eckhard Baur.

HADELAND SWINGKLUBB

Kr. 50 000,- til Dansekurs

Hadeland Swingklubb ønsker å styrke interessen for dans og har mottatt en prosjektgave for å gjennomføre gratis dansekurs for interesserte.

Tour des Fjords AS

Kr. 200 000,- til Sykkelrittet Tor of Norway

Prosjektgave til gjennomføring av Tour of Norway, som er et internasjonalt etapperitt på sykkel. Siste etappe har start på Gran og mål i Hønefoss.

Lygna Arrangement AS

Kr. 275 000,- til Transport av skoleelevene i Gran - NM 2019

Transport av skoleelevene i Gran til NM i langrenn 2019 på Lygna. Opplegg for elevene i forbindelse med arrangementet er utarbeidet av Lygna Skisenter.

NORSK FOLKEHJELP HADELAND

Kr. 580 000,- til Ny beredskapsbil.

Norsk Folkehjelp Hadeland er tildelt en prosjektgave til innkjøp av ny beredskapsbil med utstyr. Bilen er innredet etter organisasjonens behov.

Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskeforening

Kr. 75 000,- til Prosjekter ved Lygnavannet

Brandbu og Tingelstad JFF ønsker å sette i gang flere prosjekter ved Lygnavannet. Blant annet etablere en ny brygge, anskaffe båt og anskaffe en stor-ruse for å forenkle kultiveringen av fiskevannet.

GRAN KOMMUNE

Kr. 28 000,- til Leker Helsestasjon i Gran

Helsestasjonen i Gran har flyttet inn i nye lokaler og i den forbindelse har man mottatt en prosjektgave til nye leker på venterommet.

HADELAND GLASSVERK KUNST & KULTURFORMIDLING AS

Kr. 150 000,- til Skolebesøk - Van Gogh Alive

Skoleelevene i Gran har fått en prosjektgave som dekker transport og inngangsbillett til Van Gogh Alive ved Hadeland Glassverk.

Gran IL

Kr. 150 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til riving, bortkjøring og deponering av installasjoner i den tidligere hoppbakken - Kollerbakken. Man er opptatt av at oppryddingen skal skje på en sikkerhets- og miljømessig god måte og rivings-materialet vil bli sortert og levert godkjent deponi

Skoleelevene i Gran

Kr. 50 000,-

Skoleelevene i Gran har mottatt en prosjektgave til besøk på Solobservatoriet. Det er utarbeidet et eget program for elevene.

Stiftelsen Steinhuset på Gran

Kr. 180 000,-

Stiftelsen Steinhuset har mottatt en prosjektgave til gjenskaping av det tapte Bildentekstilet for opphengig i Steinhuset. Bildentekstilet var et bildeteppe fra seint 1100-tallet fra garden Bilden i Tingelstad. Mest sannsynlig har tekstilet vært et alterteppe.

Sortungen Løypeforening

Kr. 115 000,-

Sortungen Løypeforening har motatt en prosjektgave til innkjøp av snøscooter med utstyr.

Norges KFUK-KFUM speidere

Kr. 600 000,-

KFUK-KFUM speiderne har mottatt en prosjketgave til nytt sanitærbygg på Nordtangen. Anlegget benyttes også av lokale lag, foreninger og barnehager.

Søndre Ål Sportsklubb

Kr. 200 000,-

Søndre Ål Sportsklubb har mottatt en prosjketgave til innkjøp av ny snøscooter med utstyr. I tillegg tli å benyttes til løypekjøring for idrettslaget vil den også bli benyttet til løypekjøring for Trintom skole.

Gran IL

Kr. 300 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til utbedring av anleggene i idrettsparken, for å sikre at gummigranulat fra kunstgressbanen ikke kommer på avveie.

NFF Indre Østland

Kr. 225 000,-

Idrettslagene i Gran kommune som tilbyr fotball for de yngste, har fått tilbud om en prosjektgave ved innkjøp av 3'er baner. Følgende klubber har mottatt en prosjektgave: Moen sportsklubb, Brandbu fotball, Hadeland Kvinnefotballklubb og Gran IL.

Lygna Arrangement AS

Kr. 300 000,-

Lygna Arrangement AS er tildelt en prosjektgave i forbindelse med NM langrenn senior 2019. Prosjektgaven skal benyttes til deltagerpremie og styrke arrangementet med aktiviteter / kulturinnslag for å bidra til å øke trivsel og opplevelse for tilskuerne.

Operafest Røykenvik AS

Kr. 750 000,-

Operafest Røykenvik AS har fått en prosjektgave til gjennomføring av Operafest 2019. En del av prosjektgaven skal benyttes til ungdomssatnig / talentutvikling.

Glasslåven Kunstsenter AS

Kr. 190 000,-

Glasslåven Kunstsenter AS har fått en prosjektgave til innkjøp av utstyr for videreutvikling av driften i Glasslåven.

Aktivt Regionsenter AS

Kr. 2 500 000,-

Aktivt Regionsenter har mottatt en prosjektgave for å etablere en skøytebane på Gran Torg. Dette skal være et lavterskeltilbud og en uorganisert møteplass med aktivitet og sosiale rom for både barn og voksne. Et samlingspunkt som man håper vil skape liv og vitalisere Regionsenteret for Hadeland.

Hadeland Travselskap

Kr. 500 000,-

Hadeland Travselskap har fått en prosjektgave til utbedring av Hadeland Landbane. Det har blitt større krav til kvalitet og sikkerhet på travbaner og man ønsker å utbedre banen med tilfredsstillende dosering i svingene.

Solobservatoriet

Kr. 250 000,-

Solobservatoriet har mottatt en prosjektgave til innkjøp av en meteoritt samling.

Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst

Kr. 500 000,-

Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst har mottatt en prosjektgave til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse samt investere i nye tiltak som sikrer inntekter til fortsatt drift. Det legges ned et betydelig antall dugnadstimer fra frivillige på eiendommen.

Størenslundens Venner

Kr. 3 000 000,-

Størenslundens Venner er en frivillig organisasjon som skal sørge for oppgradering / revitalisering av folkeparken Størenslunden. Parken har en flott beliggenhet sentralt i Brandbu, men bruken har variert en del gjennom årene.Størenslundens Venner er blitt tildelt en prosjektgave til nytt service bygg i parken. Dette er første fase i en tredelt plan for å oppgradere parken.

FAU Brandbu barneskole

Kr. 29 000,-

FAU ved Brandbu Barneskole har fått tildelt en prosjektgave til innkjøp av lavo for bruk ved skolen og SFO. FAU ønsker å bidra til et mer spennende uteareal ved den nye skolen.

Barneskolene i Gran

Kr. 139 000,-

Alle barneskolene i kommunen har mottatt et klassesett av Utetimen. Dette er et samarbeidsprosjket mellom Norges Skiforbund og SpareBank 1 Alliansen. Hensikten er å skape fysysk aktivitet kombinert med læring - man tar klasserommet utendørs

Gran IL

Kr. 40 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til innkjøp av rulleski for barn og unge. Ved etableringen av en rulleskiløype på Lygna Skisenter, vil også barn og unge ha glede av lek og læring med rulleski i trafikksikre omgivelser. Det vil være gratis utlån av rulleskiene slik at alle barn kan få anledning til å prøve dette, uavhengig av familieøkonomi.

Korpsbevegelsen på Hadeland

Kr. 137 500,-

I forbindelse med at Norges Musikkorps Forbund fyller 100 år og at regjeringen har bestemt at 2018 skal være Musikkorpsenes år, har Sparebankstiftelsen tildelt en jubileumsgave på kr. 25.000 til hver av korpsene i kommunen.

Hadeland Litteraturforum

Kr. 20 000,-

Hadeland Litteraturforum ønsker gjennom et flerårig prosjekt å utvikle en kultur for feiring av Sankthans på Hadeland folkemuseum. Prosjektet vil gå ut på å arrangere St. Hansfest, med konserter, opplevelser, allsang og opplesninger på Hadeland folkemuseum. Sparebankstiftelsen har tildelt en prosjektgave for at man kan teste ut felles transport fra Gran og Brandbu til museet.

Organisasjon for alternativ trening / Hadeland Kampsportsenter

Kr. 160 000,-

Organisasjon for alternatriv trening vokser i antall medlemmer, det er derfor inngått avtale om leie av nye lokaler på Augedalstorget i Brandbu. Organisasjonen har mottatt en prosjektgave for å bygge om og innrede de nye lokalene. Medlemmene i organisasjonen trener alle former for idrett blant annet svømming, løping, innebandy, fotball, turn egenvektstrening , men hoveddelen av treningen er kampsport.

DNT Hadeland

Kr. 783 000,-

DNT Hadeland ønsker å etablere et utsiktstårn på Hadelands høyeste topp, Lushaugen 812 moh. Planen omfatter et femten meter høyt tårn med fire plattformer og trappehus i midten. Med en plattform over vegetasjonen på Lushaugen vil man få en kjempeutsikt over store deler av Østlandet og med fjellrekkene Gaustadtoppen, Norefjell, Vikerfjell, Jotunheimen og Rondane i synsranden.

Hadeland Kulturskole

Kr. 100 000,-

Hadeland Kulturskole har initiert et prosjekt de kaller "Skapende skriving". Dette er et nytt område for kulturskolen. «Skapende skriving» skal skape en nysgjerrighet, interesse og innsikt i hva dette faget kan tilby av mangfoldige muligheter og læring. Skapende skriving innenfor litteratur er viktig i seg selv, men inngår også i andre kunstneriske uttrykksformer som sangtekster, drama og teater, tekst som del av visuell kunst, og filmmanus.

Scenefenomener AS / Våryr

Kr. 70 000,-

Scenefenomener AS produserer sommershowet Våryr på Hadeland. Initiativtagerne håper man skaper et urbant show som representerer et bredere kulturtilbud til alle og samtidig kan være utviklende for regionen og øke verdien av å bo her Man har tidligere spilt inne på den ordinære scenen i Hadeland Kultursal, men ønsker i år å flytte showet utendørs til terrassen ved Kultursalen. I den forbindelse har Scenefenomener blitt tildelt en prosjektgave til leie av teknisk utstyr.

Rebels Music / Musikk-kjeller'n

Kr. 282 000,-

Rebels Music har som mål og fremme kultur på et lavterskelnivå og for å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Musikk-kjeller`n arvet ved oppstarten en gammel PA ( lydsystemet med høytalere og forsterkere) og har nå behov for å fornye utstyret. Prosjektgaven dekker innkjøp av en brukt PA i den størrelsorden Musikk-kjeller'n trenger for å videreføre sitt arbeid med å få kultur ut til alle.

Hadeland Museumslag

Kr. 125 000,-

Hadeland Museumslag ønsker å lage en kreativ lekepark der den rike lokale historien, fra bronsealder til i dag, introduseres gjennom fargesterke dekorasjoner på lekeapparatene. Museumslaget har innledet et samarbeid med det Catalonske kompaniet «Tombes Creatius», som utvikler unike ferdighetsleker i tre, og henter inspirasjonen fra gamle leker, farger og interaksjon kombinert med erfaringer fra barns bruk av lekene.

Vestre Gran IL

Kr. 350 000,-

Vestre Gran IL har blitt tildelt en prosjektgave til bygging av nytt aktivitetshus for innbyggerne i Grymyr krets. Det vil være tilbud om bordtennis, styrketrening, spinning og selvsagt som en plass hvor folk kan kjøpe seg en vaffel under fotballkamper eller andre arrangement.

HG Kunst og Kultur formidling AS

Kr. 88 000,-

"Eventyr i Mummidalen» er en interaktiv utstilling hvor man er med på en magisk reise gjennom den rike Mummidalen. Dette er en del av et prosjekt hvor man ønsker å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for barn og unge. SpareBankstiftelsen Gran har tidligere gitt en prosjektgave til transport og ved denne gaveutdelingen har man også gitt en prosjektgave til inngangsbilletter til utstillingen for skoleelever i Gran.

Hadeland videregående skole

Kr. 11 000,-

Hadeland vgs har i samarbeid med ungdomsskolene på Hadeland samarbeidet om et prosjekt som heter TABU. Elever på ungdomstrinnet har utarbeidet tekster om hvordan det er å være ung på Hadeland, dette blir dramatisert av elever ved Hadeland vgs. Prosjektgaven dekker transport for ungdomsskoleelevene til Hadeland Kultursal hvor forestillingen blir satt opp.

Hadeland Kulturskole

Kr. 100 000,-

Hadeland kulturskole ønsker å videreutvikle et større mangfold av tilbud, for bedre å kunne rekruttere barn og unge med ulik kulturell bakgrunn og interesser. Kulturskolen har mottatt en prosjektgave for oppstart av et nytt prosjekt - "workshop i Hørespill".

Hadeland Ungdomskor

Kr. 83 000,-

Hadeland Ungdomskor har mottatt en prosjektgave for å skape et kormiljø på Hadeland, for jenter og gutter i alderen 12-24 år. Koret skal være livssyns- og politisk nøytralt. Ungdommer fra omkringliggende distrikt kan også bli medlemmer i koret.

Ung Hadeland

Kr. 75 000,-

Ung Hadeland har mottatt en prosjektgave, for å gjennomføre en gratiskonsert for barn og unge under Potetfestivalen i Gran. Ung Hadeland legger til rette for fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge og driver ungdomsarenaer i Gran og Lunner kommune.

Øståsen Skiløyper

Kr. 2 200 000,-

Øståsen skiløyper har mottatt en prosjektgave til innkjøp av ny løypemaskin. Øståsen Skiløyper ble etablert av 8 idrettslag i 1986 og har siden laget fantastiske skiløyper på hele Øståsen i Gran kommune. De kjører et omfattende løypenett på tilsammen 200 km fra Koperud i sør og nesten til Einavatnet i nord. Dugnadsgjengen som kjører løypemaskinene, gjør en fantastisk jobb og løypemaskinene benyttes mellom 900 – 1.000 timer i året.

Hadeland O-lag

Kr. 272 000,-

Hadeland O-lag har tidligere mottatt en stor prosjektgave til bygging av nye Lushaughytta. I forbindelse med dette prosjektet har Hadeland O-lag mottatt ytterligere en prosjektgave. Prosjektgaven skal benyttes til oppføring av ny utedo, annet utstyr og nytt kartverk over området.

Midtre Brandbu UIL

Kr. 70 000,-

Midtre Brandbu UIL har mottatt en prosjektgave til innkjøp av ny scooter. Idrettslaget er opptattt av å holde grenda samlet og tilby mulighet for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Laget holder løyper åpne i nærområdet og til Åstjern.

FAU Fagerlund barnehage

Kr. 52 000,-

FAU ved Fagerlund barnehage har fått tildelt en prosjektgave til innkjøp av ny grillhytte ved barnehagen. FAU ønsker å bidra til et mer spennende uteareal som kan benyttes både sommer og vinter.

Brandbu Skolekorps

Kr. 125 000,-

Brandbu skolekorps har mottatt en prosjektgave til anskaffelse av nye instrumenter.

Moen Musikkforening

Kr. 200 000,-

Moen Musikkforening

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 100 000,-

Jaren Hornmusikk ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til innkjøp av 5 instrument. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Jaren Hornmusikkforening er Østlandets beste brass band, samt at korpset er et av de beste i landet vårt med flere gode plasseringer i NM.

Operafest Røykenvik

Kr. 1 000 000,-

Prosjekt Operafest Røykenvik fikk en prosjektgave i 2018 på kroner 1 000.000,- Kroner 200 000,- av beløpet forutsettes brukt til aktivitet for barn og ungdom. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på det tas sikte på å arrangere en årlig operafestival på internasjonalt nivå. Målet er å skape et arrangement der det beste av hva operakunsten har å by på møter det beste Hadeland har å by på. Arrangementet vil også bidra positivt til å sette Hadelands kvaliteter som besøksmål på kartet.

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening

Kr. 92 000,-

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 92.000,- til oppgradering av leirduebane. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har stor aktivitet og rundt 320 medlemmer.

Hadeland Tredreieklubb

Kr. 75 000,-

Hadeland Tredreieklubb fikk kr. 75.000,- som støtte til utstyr og utbedring av klubbens lokaler i Handelslags – lokalet på Granavollen.

Utstillingen Mummidalen 2018

Kr. 80 000,-

For at alle førskolebarn og skolelever i Gran kommune, skal få mulighet til å besøke utstillingen Mummidalen i 2018 på Hadeland Glassverk, ble det gitt en gave inntil kroner 80.000,-til dekning av transport, for de elevene som ønsker å benytte seg av utstillingen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at utstillingen er en interaktiv utstilling som skal gjøre kunst og kultur tilgjengelig for våre barn og ungdom, samt bidra til at barn og unge får mulighet til å bli utforskende, lekne og nytenkende.

Lygna skytebane

Kr. 150 000,-

Tingelstad Skytterlag og Brandbu Skytterlag ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til prosjekt Lygna skytebane, oppgradering av 100m og opprusting av asfalt og bebyggelse.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 50 000,-

Kodeklubben Hadeland ble innvilget en prosjektgave stor kroner 50.000,- Det ble ved styrets vurdering lagt vekt på at målet er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy.

Bevare midlertidig torg på Gran

Kr. 105 000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 35.000,- årlig i tre år til prosjekt midlertidig torg på Gran. Dette vil sikre at det midlertidige torg kan bli stående frem til kommunens langsiktige plan med torget kan settes ut i live.

Hadeland Mållag-Vinje året 2018

Kr. 150 000,-

I 2018 er det 200 år siden dikteren, journalisten og målmannen Asmund O. Vinje ble født. Styret bevilget til Hadeland dialekt- og mållag kroner 150.000,- til arrangement i forbindelse med Vinje året 2018. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det er lagt opp til en bred og solid markedsføring av Vinje året 2018 med et variert og godt program.

Venneforening Størenslunden

Kr. 175 000,-

Landsbyen Brandbu og venneforening for Størenslunden (under etablering) ble gitt en gave stor kroner 250.000,- til forprosjekt for å utvikle Størenslunden park i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Størenslunden i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturarrangement, mens den i dag stort sett brukes til 17. mai arrangement og russedåp. Et forprosjekt vil kunne avklare mulighetsrom for fremtidig bruk.

Jaren Vel.

Kr. 40 000,-

Jaren Vel fikk en gave stor kroner 40.000,- til nytt offentlig toalett ved Jaren Badestrand.

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

Kr. 100 000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til prosjekt, Gjøvikbanen minutt for minutt/sommeråpent. Det ble lagt vekt på at Gran og Hadeland har fått en unik mulighet til å vise frem det flotte området vårt og fortelle vår historie.

Hadeland Cyclelubb.

Kr. 350 000,-

Hadeland Cycleklubb ble gitt en gave stor kroner 350 000,- til Pumptrack sykkelbane. Kroner 50.000,- av beløpet skal anvendes til en eller flere aktivitetsdager for å synliggjøre og få flere brukere av banen Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at klubben har som et av sine hovedmål å kunne øke rekrutteringen til sykkelsporten på Hadeland. Banen vil være et lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det kreves ikke noe spesielt utstyr for å sykle i en pumptrack.

Lygna skisenter, asfaltert rulleskiløype.

Kr. 1 500 000,-

Lygna skisenter fikk en gave stor 1,5 MNOK til prosjekt ny asfaltert rulleskiløype. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at unge aktive og mosjonister kan utøve treningsøkter i trygge omgivelser adskilt fra biltrafikk og offentlig vei. Løypen vil legge til rette for rekruttering til langrenn/skiskyting for unge utøvere, som skal gjøre sine første forsøk på rulleski. Aktive, trenere, ledere og foreldre skal være til stede for at det ikke skal skje alvorlige ulykker.

Granavollen Vel, prosjekt Etter skeid.

Kr. 75 000,-

Granavollen Vel/Prosjektgruppa for kjøp av hesteskulpturene fikk en gave stor inntil kroner 75.000,- til kjøp av Anna Widens kunstverk «Etter skeid». Gaven vil bidra til at kunstverket kan bli stående permanent utenfor Glasslåven.

Bronsebukken 2018

Kr. 75 000,-

Hadeland teaterlag fikk en gave stor kr. 75.000,- som engangsstøtte til fremføring av friluftsteateret Bronsebukkene i 2018. Tilsvarende gave ble også gitt fra vår nabostiftelse, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Gran torg. Et midlertidig byrom i Gran sentrum

Kr. 100 000,-

Gran Torg ved regionskontoret fikk kroner 100.000,- til prosjekt «Vi bygger Gran Torg» - Et midlertidig byrom i Gran sentrum.

Moen Musikkforening

Kr. 100 000,-

Moen Musikkforening fikk en gave stor kroner 100.000,- til utskifting av 11 instrumenter. Det ble lagt vekt på at Moen Musikkforening er et brassband med 35 medlemmer. I tillegg er de lokal korps for Moen skole.

NOF Hadeland- Fugletårn

Kr. 200 000,-

NOF Hadeland fikk en gave stor kroner 200.000,- til prosjekt fugletårn i Røykenvika. Det ble lagt vekt på at et fugletårn vil være med på å fremme interesse og gi bedre kunnskap om fuglefaunaen. Røykenvik er et av Hadelands viktigste naturreservat for fugler på trekk samt hekkeområde.

Seniornett Hadeland

Kr. 20 000,-

Seniornett Hadeland fikk en gave stor kroner 20.000,- til innkjøp av en ny prosjektor. Seniornett Hadeland utfører et viktig arbeid for at seniorer skal få mulighet til delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet.

Gran Jeger og Fiskeforening

Kr. 70 000,-

Gran Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 70.000,- til innkjøp av kastemaskiner til trapbanen og sportingbanen på leirduebanen, samt installering av kastemaskinene i to nye bunkere. Det ble lagt vekt på at foreningen har som målsetning å skape gode tilbud for unge og gamle ved å vise gleden av friluftsaktiviteter som jakt og fiske.

Brandbu Seniordans.

Kr. 10 000,-

Brandbu Seniordans fikk en gave stor kroner 10.000,- til innkjøp av utstyr. Det ble lagt vekt på at Brandbu Seniordans er et positivt tilbud for eldre.

Pinsemenigheten Salem, Kjøp av stoler

Kr. 30 000,-

Pinsemenigheten Salem, Jaren fikk en gave stor kroner 30.000,- til innkjøp av stoler. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget også har aktiviteter for barn og ungdom.

Lygna arrangement -skole elever

Kr. 55 000,-

Styret bevilget kroner 55.000,- til prosjekt skolebarn til NM på ski. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det er utviklet et eget aktivitetsprogram for skoleelver, samt at Vitensenteret vil delta med eksperimenter og aktiviteter med utgangspunkt i snø og vinter. Tilsvarende gave ble samtidig gitt av SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

FAU Sanne skole

Kr. 50 000,-

FAU ved Sanne skole ble gitt en gave stor kroner 50.000,- til oppgradering av Klokkerhamna. Det ble lagt vekt på at Klokkerhamna brukes mye av skolen, 4H og ikke minst av barn og voksne i området, samt at området er tilgjengelig for alle.

Hadeland Folkemuseum

Kr. 1 500 000,-

Det er gitt en gave på 1,5 millioner kroner til å tilbakeføre den gamle historiske bygning, Telthuset fra 1700 tallet fra Hadeland Folkemuseum til sitt opprinnelige sted Granavollen, for å kunne bruke det som helårsåpent formidlingssted for områdets historiske severdigheter og dagens øvrige aktiviteter. Kroner 300.000,- av gaven forutsettes brukt til aktivitetsbringende tiltak for å skape liv i og rundt telthuset. Det er også lagt vekt på at dette vurderes som et viktig prosjekt for Granavollen og kommunens befolkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling på Granavollen. Det er også lagt vekt på at mange besøkende på Granavollen har etterlyst lett tilgjengelig informasjon om stedets historie.

Tallenstipend til Solveig Sæhtre

Kr. 50 000,-

Tallenstipend er tildelt Solveig Sæhtre for hennes imponerende resultat innenfor turn/gymnastikkhjul. Talentstipendet deles årlig ut til enkeltpersoner som utmerker seg innen idrett, kultur eller kompetanseutvikling.

FAU Gran Ungdomsskole

Kr. 50 000,-

FAU ved Gran Ungdomsskole fikk en jubileumsgave stor kroner 30.000,- i forbindelse med skolens markering av 50 års jubileum. Gran Ungdomsskole gis i tillegg en gave stor kroner 20.000,- til prosjekt jubileumsbok.

Kompass med mer til våre 10 skoler

Kr. 150 000,-

Vi har som gave kjøpt inn et klassesett til hver skole bestående av 28 kompass i egen koffert, 28 vanntette kartmapper og 28 stolpekart. I tillegg har vi kjøpt inn oppbevaringskasse til å ha alt i. Styret vurderte dette som et positivt tiltak for å bidra til at ungdommen skal få bedre mulighet til å lære mer om friluftsliv, samt at dette også er et tilbud for å fremme folkehelsen på Hadeland. Det ble videre pekt på at fysisk helse påvirker psykisk helse.

Lygna skisenter og Øståsen skiløyper

Kr. 15 000,-

Lygna skisenter og Øståsen skiløyper gis prosjektgave stor kroner 15.000,- til utgivelse/trykking av jubileumsbok.

Hadeland - O Lag

Kr. 100 000,-

Hadeland O-Lag fikk kroner 100.000,- til prosjekt sprek på Hadeland. Gaven skal benyttes til utarbeidelse av kart som skal dekke Moen og Jaren. Det ble lagt vekt på at prosjektet er et godt mosjonstilbud til alle innbyggere på Hadeland og at dette vil gi et nytt gratis lavterskeltilbud for bedret folkehelse på Hadeland.

Gran/Tingelstad menighetsråd

Kr. 400 000,-

Tinglestad kirke er med sine 500 sitteplasser den største kirken i Gran og også et viktig konsertlokale. Orgelet i kirken er fra 1953 og det er i dårlig forfatning. I forbindelse med at Tingelstad kirke feirer 150 års jubileum i 2016, ble det gitt en gave stor kroner 400.000,- til renovering av orgelet i kirken.

Gran Frivilligsentral

Kr. 158 000,-

Gran Frivilligsentral fikk en gave stor kroner 158.000,- til innkjøp av 3 elektriske rickshawer sykler. Det ble lagt vekt på at dette er et tilbud til de som ikke kan sykle på egenhånd. Syklene vil kunne bidra til å gjenskape sykkelgleder og minner for eldre og demente og spre sykkelglede til funksjonshemmede barn og voksne.

Landsbyen Brandbu

Kr. 110 000,-

Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen Landsbyen Brandbu 2020 ble gitt en gave stor kroner 110.000,- til å etablere en skulpturpark i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har 350 medlemmer og utfører diverse tiltak på dugnadsbasis, som skal fremme trivsel og aktivitet i Brandbu.

Gran vel

Kr. 65 000,-

Gran vel fikk en prosjektgave stor kroner 65.000,- til innkjøp av lekeapparat med fallsikring for montering på Gran torg. Det ble lagt avgjørende vekt på at dette er et tiltak som vil omfatte svært mange barn og være positivt tilbud for trivselen i Gran sentrum.

Ringstad vel

Kr. 250 000,-

Ringstad vel ble fikk en prosjektgave på kroner 250.000,- til opprusting av samlingssteder og lekeplass. Det ble lagt vekt på at det skal nedlegges en stor egeninnsats i prosjektet og at området dekker 150 husstander og ca. 150 barn i alder 0 til 15 år, samt at området er åpent og kan brukes hele døgnet. Tilbudet vil også være godt for uorganisert ungdom.

Hadeland Museumslag/Hadeland Fotoklubb

Kr. 40 000,-

Hadeland Museumslag/Hadeland Fotoklubb ble gitt en gave stor kroner 40.000,- som støtte til produksjon av 40 utvalgtes store bilder på lerret og ramme samt til diverse utstyr til planlagte utstillinger. Utstillingen skal være i kommunehuset på Granavollen, Hadeland Folkemuseum og på Lygna i forbindelse med Ski-NM i 2017. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at bildene vil vise vårt flotte kulturlandskap på Hadeland og bidra til å markedsføre vårt område på en god og positiv måte.

Hadeland RC Klubb

Kr. 20 000,-

Hadeland RC klubb ble gitt en gave stor kroner 20.000,- som støtte til innkjøp av to biler med radio og batteri. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget driver et kontinuerlig godt arbeid mot yngre medlemmer.

Elvelangs Vigga i Fakkellys

Kr. 60 000,-

Styret bevilget kroner 60.000,- til 6 telt/gapahuker. Utstyret skal anvendes i forbindelse med arrangement som Elvelangs Vigga i Fakkellys. Det forutsettes at utstyret i samsvar med søknad, skal lagres i Trivselshuset i Brandbu og kunne brukes også i andre sammenhenger.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner

Kr. 10 000,-

Naturvernforbundet i Gran og Lunner fikk, i forbindelse med 50 års jubileum, en jubileumsgave stor kroner 10 000,- til bokprosjekt.

FAU ved Grymyr skole

Kr. 70 000,-

FAU ved Grymyr skole ble gitt en gave stor kroner 70 000,- til oppgradering av ball binge og anskaffelse av flere rastebord og fastmonterte benker. Det ble lagt vekt på at dette er et bredt og godt lavterskel tilbud for uorganisert lek og fysisk aktivitet i området som er åpent hele dagen.

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening

Kr. 45 000,-

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening ble gitt en gave stor kroner 45 000,- til en skyte simulator. Det ble lagt vekt på at dette kan bidra til å øke interessen for ungdom og jakt, samt at en simulator vil gi medlemmene en mulighet for verdifull trening året rundt.

Åpning av Glasslåven Kunstsenter

Kr. 1 000 000,-

I forbindelse med åpning av Glasslåven Kunstsenter er det bevilget en gave stor inntil 1.MNOK. Det skal legges opp til flere store arrangementer og aktiviteter i Glasslåven og på Granavollen i 2016. Flere av aktivitetene skal legges opp slik at de når vår hovedmålgruppe barn og ungdom. Det er utarbeidet en egen aktivitetsoversikt og planleggingen er kommet godt i gang. Den offisielle åpningen finner sted onsdag 27.

Fritid for alle

Kr. 600 000,-

Styret bevilget kroner 600.000,- til prosjekt Fritid for alle. Beløpet fordeles over 3 år med kroner 200.000,- pr år. Gaven gis i sin helhet til kontingenter, utstyr og arrangement. Det ble lagt vekt på at prosjektet skal være et bindeledd mellom kommunale virksomheter og frivillige lag, foreninger og idrettslag i arbeidet med barn og unge som faller utenfor det ordinære fritids-/aktivitetstilbudet

Rebels Music

Kr. 100 000,-

Rebels Music fikk en prosjektgave stor kroner 100.000,- til innkjøp av utstyr til prosjekt fyrtårn. Det ble lagt vekt på hovedmålet til Rebels Music, som er å fremme musikk i alle sjangre som et lavterskeltilbud til publikum på Hadeland. Prosjektet vil videre bidra til et styrket ungdomstilbud i området.

Tingelstad IL og FAU Fredheim skole

Kr. 20 000,-

Tingelstad IL og FAU ved Fredheim skole fikk en prosjektgave stor kr. 20.000,- til innkjøp av div utstyr, til bruk for barn og ungdom, i forbindelse med anlegg av skøytebane og skøyteis ved Fredheim skole.

Landsbyen Brandbu 2020

Kr. 76 000,-

Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen Landsbyen Brandbu 2020 gis en gave stor kroner 76.000,- til utsmykkingsprosjekt i Brandbu området for å heve trivsel og aktivitet i området. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har 350 medlemmer og utfører diverse tiltak på dugnadsbasis, som skal fremme trivsel og aktivitet i Brandbu.

FAU ved Brandbu Ungdomskole - Tufte park

Kr. 150 000,-

FAU ved Brandbu Ungdomsskole ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til dekning av kostnader ved montering av Tufte park ved Brandbu ungdomsskole. Det ble lagt vekt på at dette er et godt tilbud til elevene på skolen, samt at anlegget også vil være åpent for andre. Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelse.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 60 000,-

Innkjøp av instrument.

Lygna skisenter

Kr. 1 000 000,-

Fikk ny stor gave til prosjekt Lyd og lys.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 600 000,-

Trivselshuset i Brua har tidligere fått en gave stor 1, 5 MNOK. Styret la vekt på at det utføres årlig, av frivillige tilknyttet Frivilligsentralen, rundt 20 000 dugnadstimer. Trivselshuset har stor betydning for frivillige aktiviteter som utføres for lag og foreninger. De positive aktivitetene er mange og når unge som eldre. For å bidra til å styrke mulighetene for Frivilligsentralen til å fortsette det positive arbeidet, gis en ny gave stor kroner 600 000,- til Trivselshuset i Brua.

Brandbu skolekorps

Kr. 20 000,-

Brandbu Skolekorps ble gitt en gave stor kroner 20.000,- til prosjekt høstkonsert sammen med Knut Anders Sørum og hans trio.

Tingelstad skytterlag

Kr. 200 000,-

Tingelstad skytterlag ble innvilget en gave stor kroner 200 000,- til prosjekt, nye elektroniske skiver/oppgradering av 200 m. bane på Lygna. Formålet med gaven er å støtte Tingelstad Skytterlag som det ledende laget for skyteaktiviteter i Oppland, ved å bygge opp og utvikle tilbudet for skyting i regionen. Styret har lagt vekt på skytterlaget satser aktivt på rekrutering av unge nye skyttere, samt at laget har 409 medlemmer.

Lygna skisenter

Kr. 1 500 000,-

Løyper og stadion på Lygna.

Brandbu Idretsforening

Kr. 75 000,-

Brandbu Idretsforening ble, i forbindelse med sitt 100 års jubileum i år, gitt en jubileumsgave stor kroner 75.000,-

Hadeland Hundeklubb

Kr. 25 000,-

Hadeland Hundeklubb har satt opp et prosjekt « Ung med hund». Dette er et lavterskeltilbud til barn og unge som faller noe utenfor andre tilbud. Dette er et fellesprosjekt med SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Randsfjordspelet

Kr. 50 000,-

Randsfjordspelet er et utendørs spel som er satt opp en gang tidligere i Brandbu. Handling og tematikk er hentet fra Randsfjordkonflikten, som er Norges lengste og bitreste arbeidskonflikt på 1930-tallet. Dette er et fellesprosjekt med SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

4H Fylkesleir

Kr. 25 000,-

Styret bevilget kroner 25.000,- til 4H Fylkesleir på Hadeland i 2015. Det ble lagt vekt på at dett er et fellesprosjekt for alle 4 H klubbene på Hadeland og at det forventes opp mot 400 deltakere i alderen 10 til 18 år fra hele Oppland.

Norges KFUK-KFUM speidere

Kr. 50 000,-

Norges KFUK-KFUM speidere fikk en gave stor kroner 50.000,- til speidernes nasjonale speidersenter, kurs-, trenings og leirsted på Nordtangen. Gaven ble gitt til arbeidet med vann og avløp, samt tilkobling til offentlig nett. Det er lagt vekt på det positive arbeidet speiderbevegelsen står for i forhold til barn og ungdom.

Gran og Lunner Naturvernforening

Kr. 100 000,-

Styret bevilget en gave stor kroner 100.000,- til Viggatråkket til rydding av elva helt frem til Haslerud. Gaven gis i tillegg til Naturvernforbundets tidligere gave på kroner 750.000,-

Hjertestarter til Gran Idrettshall

Kr. 30 000,-

Gran Idrettshall/Gran HK har fått en hjertestarter som skal plasseres i Gran Idrettshall.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 50 000,-

"Sprek på Hadeland". Initiativtager bak prosjektet Sprek på Hadeland er Hadeland Orienteringslag. Målet med prosjektet er å motivere fler på Hadeland til å komme seg i aktivitet. Konseptet er såkalt stolpejakt. Stolpejakt er bevist lagt litt på siden av normal orientering, blant annet gjennom begrepene som blir brukt og at det foregår i nærområdene hvor deltagerne ofte vil være godt kjent. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal støtter prosjektet med samme beløp

Grymyrgjengen kor og teatergruppe.

Kr. 20 000,-

Grymyrgjengen kor og teatergruppe fikk en prosjektgave stor kroner 20.000,- til oppsetting av Tornerose av Herman Bernhoft. Prosjektgaven er gitt til å dekke utgifter til profesjonell hjelp til lyd, lys og musikk. Det er lagt vekt på at kor og teatergruppen er et tilbud for barn fra 6 år og til og med videregående skole. Gruppen har i dag 20 medlemmer.

Gran Ungdomsskole.

Kr. 100 000,-

Gave til Tuftepark.

Milliongave til Stiftelsen Steinhuset.

Kr. 1 500 000,-

SpareBankstiftelsen Gran har tidligere til Stiftelsen Glasslåven bevilget kroner 2. MNOK til ombygging og sikring av glasslåven, prosjektets byggetrinn 1 og 2. Denne del av prosjektet er fullfinansiert og til nærmet ferdig. Det synes nedlagt et betydelig og godt arbeid. SpareBankstiftelsen Gran ønsker å bidra til å sikre låven som sentral bygning i Granavollens unike kulturmiljø og muliggjøre ny bruk til allmennhetens interesse samt å sikre utviklingsarbeidet i området. Styret har gitt en ny gave stor kroner 1,5 MNOK til prosjektets fase 3, innvendig ferdigstillelse av Glasslåven. Styret har i sin avgjørelse lagt vekt på at dette er et viktig prosjekt for hele kommunens befolkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling på Granavollen.

Jaren Idrettslag.

Kr. 500 000,-

Jaren IL ble innvilget en gave stor kroner 500.000,- til prosjekt oppgradering av grusbane ved Jaren skole. Det ble lagt vekt på at laget har 200 medlemmer og har god aktivitet innenfor handball og langrenn. Det er også positivt at området på dagtid vil kunne benyttes av Jaren skole og SFO, og på fritiden vil anlegget stå til fri bruk for alle barn og unge.

FAU Grymyr skole

Kr. 15 000,-

Jubileumstur til Eidsvoll.

Bjoneroa Musikkorps

Kr. 40 000,-

Innkjøp av instrumenter.

Tingelstad skytterlag

Kr. 167 000,-

Miniatyrskytebane på Fredheim skole.

Tingelstsad skytterlag

Kr. 300 000,-

Utvidelse av baneanlegg på Lygna.

Vigga tråkket.

Kr. 750 000,-

Naturvernforbundet i Gran og Lunner har fått gave til rensking av Vigga.

Lygna skisenter

Kr. 2 000 000,-

Stor gave til nytt felleshus.

Moen Kirke

Kr. 400 000,-

Restaurering av orgel.

Gran Idrettshall

Kr. 30 000,-

Hjertestarter til Gran Idrettshall.

Brandbuparken

Kr. 100 000,-

Skate og sykkelpark i Brandbu.

Gran I.L/Gran Idrettspark

Kr. 450 000,-

Støtte til etablering av Idrettspark.

Brandbu Idretsforening

Kr. 1 000 000,-

1 million kroner til ny kunstgressbane.

Brandbu Idretsforening

Kr. 65 000,-

Gave til tidtageranlegg.

Trivselshuset i Brandbu

Kr. 50 000,-

Gran Frivilligsentrals nye hus i Brandbu.

Norsk Tegneserieforum

Kr. 52 000,-

Støtte til tegneseriekurs for barn i 5 - 7. klasse.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 17 500,-

Utstyr til Agiltibane.

Bjoneroa Skytterlag

Kr. 75 000,-

Oppgradering av skyttergrav med to nye elektroniske skiver.

Gran I.L

Kr. 250 000,-

Gave til ferdigstillelse av Gran idrettspark.

Gran Jente- og Guttekorps

Kr. 25 000,-

Familieshow Hokus Pokus.

Moen Musikkforening

Kr. 60 000,-

Kjøp av tubaer.

Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Kirkekonsert.

Hadeland Kulturskole

Kr. 900 000,-

Felles gave fra de to lokale SpareBankstiftelsene til Kulturskolen.

Moen kirke 100 år. Jubileumsgave

Kr. 10 000,-

Moen kirke har 100 års jubileum i 2014.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 60 000,-

Hadeland orienteringslag har stor aktivitet på Hadeland.

Garasje til konsertflygel i Kultursalen

Kr. 150 000,-

SpareBankstiftelsen har tidligere sammen med banken gitt 1,1 MNOK til innkjøp konsertflygel og piano til Kultursalen.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 1 500 000,-

Trivselhuset i Brua.

Fagerlund Ungdomslag

Kr. 200 000,-

Oppussing av Folkvang. Grave og kople rør til kloakknett.

Jaren I.L

Kr. 75 000,-

Innkjøp av snøscooter.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 70 000,-

Påbygg Toneveld.

Randsfjorden Grunneierforening

Kr. 150 000,-

Brygge for allmenheten i Røykenvika.

Ballbinge

Kr. 50 000,-

Markafeltet Vel.

Stiftelsen Steinhuset

Kr. 30 000,-

Oversettelse/utgivelse av bok.

Søndre Ål Sportsklubb ski/skiskyttergruppa

Kr. 50 000,-

Opprusting av standplass/selvanvisere.

Cabaret

Kr. 25 000,-

Teater.

Fjordvang.

Kr. 155 000,-

Ekstraordinær oppgradering.

Jaren Misjonshus

Kr. 50 000,-

Nye bord og stoler.

Friluftsteateret Bronsebukkene

Kr. 40 000,-

Ny musikk.

Frivilligsentralen i Gran

Kr. 1 000 000,-

Nytt trivsel hus i Brandbu.

Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Konsert i Tingelstad kirke og Gjøvik kirke.

Tingelstad IF

Kr. 400 000,-

Gave til innkjøp av løypemaskin.

Brandbu skolekorps

Kr. 40 000,-

Vårkonsert.

Gran Bygdeungdomslag

Kr. 14 500,-

Sommerstevne.

Tingelstad skytterlag

Kr. 175 000,-

Oppgradering av lokaler.

Brandbu Sanitetsforening 100 år.

Kr. 15 000,-

Støtte til jubileumsbok.

Brandbu Sanitetsforening

Kr. 20 000,-

Brandbu Sanitetsforening 100 års jubileum - jubileumsgave.

Brandbu Speidergruppe

Kr. 44 710,-

Gave til utstyr og støtte til mangfold og variert tilbud til ungdom.

Forskerfabrikken

Kr. 150 000,-

Forskerfabrikken/Sommerskole gir barn og ungdom mulighet til å fordype seg i naturvitenskap og tekonologi i eget nærmiljø.

Hadeland Folkemuseum

Kr. 600 000,-

Prosjektstøtte til ny magasinhall.

Stiftelsen Glasslåven Granavollen

Kr. 1 000 000,-

Enda en million til Stiftelsen Glasslåven. Stiftelsen Glasslåven har med denne gaven fått tilsammen 2 millioner kroner.

Velforeningen Glitres venner

Kr. 110 000,-

Velforeningen Gltres venner får pengegave til å oppgradering av forsamlingshuset Glitre.

Grane 4 H

Kr. 11 000,-

Utvikle nye styremedlemmer.

Hadeland Kultursal.

Kr. 1 100 000,-

Milliongave til Flygel og konsertpiano.

Ringerike og omegn sikringsradiolag

Kr. 22 000,-

Radioutstyr Bislingen- gjennomsnakkestasjon.

Team Hadeland Langrenn

Kr. 160 000,-

Innkjøp av ny smørevogn.

Grymyrgjengen kor og teatergruppe

Kr. 15 000,-

Gvithuldra i Sølvsberget.

Tingelstad gamle kirke/St.Petri

Kr. 50 000,-

Alterfrontale.

Hadeland Janitsjar

Kr. 30 000,-

Norsk Musikal 2013.

Skatepark/Allround park ved Gran Ungdomsskole

Kr. 300 000,-

FAU ved Gran Ungdomsskole fikk støtte til å bygge skatepark.

Vestre Gran I.L

Kr. 170 000,-

Gave til spinningsykler og styrkerom.

Fokus Vestre Gran

Kr. 30 000,-

Grendeutviklingsprosjekt.

Gave til Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Schola Sancti Petri kr. 20000 til kirkekonsert i Mariakirken.

Kunstgave FAU Grymyr skole.

Kr. 86 000,-

Inge Lauwers og Inger Karthum smykker ut Grymyr skole.

Gave Glasslåven, Granavollen.

Kr. 1 000 000,-

Milliongave gjør at prosjektet blir en realitet.

Aktivitetshuset Lidskjalv

Kr. 300 000,-

Frivillighetssentralen fikk kr 300 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Gran.

Forum Bjorneroa

Kr. 500 000,-

Fikk tildelt en halv million kroner til opprustning av scene gymsal i kulturbygget.

Vestre Gran IL

Kr. 500 000,-

Klubben fikk en halv million kroner til ny løypemaskin.

Gran IL

Kr. 2 000 000,-

Klubben fikk 2 millioner kroner til nytt Idrettshus.